Distances līgums un atteikuma tiesības

SIA PAGALMA ZVAIGZNE, reģ.nr. 40203285457 , juridiskā adrese: Rožleju 40, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 , tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu SIA PAGALMA ZVAIGZNE interneta mājas lapā, piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Preces piegādes un samaksas kārtība

 • Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.
 • Pircējs izvēlas apmaksas veidu : apmaksa internetbankā ( Swedbank Klientiem), apmaksa ar karti ( jebkuras bankas klientiem), pārskaitījums ar rēķinu
 • Pircējs pasūtītās preces var saņemt 
 1. uz vietas Slokas ielā 76B, Rīga, veikalā Micars,  vai izvēlēties preču piegādi. 
 2. ZITICITY kurjerpiegāde 24 h laikā RĪGĀ  un MĀRUPĒ
 3. Omniva pakomāts
 4. Latvijas pasts
 • Pēc pasūtījuma noformēšanas uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta atskaite
 • Pēc pasūtījuma apstrādes, Ja izvēlēts darījums- Pārskaitījums ar rēķinu- tad uz Pircēja norādīto e-pasta adresi automātiski tiek nosūtīts rēķins apmaksai. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Prece tiek rezervēta līdz noteiktajam rēķina apmaksas termiņam ( bet ne ilgāk kā 1 stundu). Ja pircējs neveic apmaksu norādītajā termiņā, pasūtījums tiek anulēts
 • Pēc rēķina apmaksas un naudas nonākšanas uzņēmuma norēķina kontā ( neatkarīgi no izvēlētā apmaksas veida), uzņēmums 2-3 darba dienu laikā izsūta preci uz norādīto piegādes adresi
 • Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: Pirmdiena- Piektdiena  no plkst. 11.00 līdz 17:30
 • Veicot pasūtījumu  klientam jāņem vērā, ka preču foto attēlu spilgtuma krāsa var atšķirties no reālās dabīgās krāsas

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma ( vai ŠEIT)

Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
Pārdevējs patur tiesības neatgriezt Pircējam naudu par atgriezto preci, ja pēc preces atgriešanas Pārdevējs ir konstatējis, ka atgrieztās preces vērtība ir mazinājusies un ir konstatēts preces bojājums (mehānisks vai vizuāls), kas radies Pircēja dēļ.


Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Garantija iegādātajām precēm darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Pārtikas precēm garantija darbojas līdz to realizācijas termiņa beigām.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu atrisināšana

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Pircēju ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā, Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā. 

Autortiesības

Visa ievietotā informācija vietnē www.micars.lv ( teksti un foto) ir aizsargāti ar autortiesībām. Autors: preču ražotājs vai veikals MICARS. Pārpublicēšana TIKAI  ar atsauci uz veikalu MICARS

Nobeiguma noteikumi

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi- saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


Pirkumu grozs

google76f18d708f7c4840.html